Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:

 • hoeveel kinderen u hebt
 • de leeftijd van uw kinderen
 • de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden.
 • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

De voorwaarden gelden pas later in het jaar voor mij

Het kan zijn dat de voorwaarden voor het kindgebonden budget pas later in het jaar voor u gelden. Bijvoorbeeld omdat u in de loop van 2014 uw 1e kind krijgt. De Sociale Verzekeringsbank stuurt ons hierover een bericht, waarna wij bepalen of u kindgebonden budget krijgt. Als dat zo is, krijgt u bericht van ons. Krijgt u geen bericht, maar denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen. Soms zijn er aanvullende regels
Er zijn enkele situaties met aanvullende regels:

 • Ik ben co-ouder
 • Ik heb een samengesteld gezin
 • Ik woon samen met mijn kind bij mijn ouders
 • Ik heb een stiefkind, pleegkind of adoptiekind
 • Ik woon in het buitenland
 • Ik woon in Nederland, maar werk in het buitenland

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Lees meer over de tegemoetkoming ouders op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wilt u weten hoeveel kindgebonden budget u krijgt? Maak dan een proefberekening. Hoeveel kindgebonden budget u meer krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Er zijn 2 leeftijdsgroepen:

12 tot en met 15 jaar
16 en 17 jaar

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter