Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
 • uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat

Lees meer over de voorwaarden bij Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast..
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Er geldt ook een maximumuurtarief. Lees meer bij Hoe werkt kinderopvangtoeslag?
Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld

Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter