Tarieven

Tarieven particulieren per 1 januari 2019

alle bedragen in euro
alle bedragen inclusief BTW
tarieven gelden per adres en voor maximaal 2 biljetten (bijvoorbeeld een man/vrouw betaalt 1 maal het tarief)

Belastingaangiften tarief
Belastingaangifte op kantoor ingevuld € 82,50
Belastingaangifte per post opgestuurd en ingevuld € 82,50
Belastingaangifte thuis consult vanaf € 88,00
Belastingaangifte migrantenbiljet (M-biljet)*** € 120,00
Belastingaangifte buitenlandersbiljet (C-biljet)*** € 120,00
Belastingaangifte bij overlijden (F-biljet)*** € 120,00

Overige aanvragen

aangifte successierechten*** € 300
aanvraag voorlopige aanslag (niet aan huis) € 47,50
aanvraag voorlopige teruggaaf (niet aan huis) € 47,50
aanvraag/wijziging zorgtoeslag (niet aan huis) € 47,50
aanvraag/wijziging kinderopvangtoeslag (niet aan huis) € 47,50
aanvraag/wijziging huurtoeslag (niet aan huis) € 47,50
aanvraag/wijziging kindertoeslag (niet huis) € 47,50
afhandelen bezwaarschrift (niet aan huis) € 47,50
opstarten klachttraject tegen Belastingdienst vanaf € 75,00

tarieven voor ondernemers
alle bedragen exclusief BTW

verzorgen BTW aangifte € 75,00
verzorgen loonheffingsaangifte € 75,00
aangifte premies ZVW (zorgverzekeringswet) € 75,00
aangifte aanvraag zorgtoeslag € 47,50
jaarafsluiting opmaken vanaf € 400,00
aangifte voorlopige aanslag ondernemer € 47,50
winstaangifte ondernemer opmaken € 175,00
opstarten loonadministratie € 75,00
loonadministratie 1 personleelslid per jaar € 132,00
(uitgaande van 13 loonstroken per maand)
aangifte VPB (Vennootschapsbelasting) € 375,00
publiceren jaarrekening BV € 75,00
opmaken ondernemersplan startende
ondernemer i.v.m. financieringsaanvraag € 300,00
uurtarief boekhouder - fiscalist € 75,00

volledige afkoop administratie op aanvraag

alle bedragen exclusief BTW

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter