Πακέτο οικονομικής στήριξης προς ελεύθερους επαγγελματίες

Εξαιτίας της κρίσης από τον κορονοϊό, η κυβέρνηση δημιούργησε ένα πακέτο στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια εν συντομία ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν. 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης, ότι αυτό θα επιφέρει πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας στο γραφείο μας, επειδή τη στιγμή αυτή συμπληρώνω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για ιδιώτες. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Απριλίου 2020.

Από την 1η Απριλίου πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 πριν την 31η Μαΐου 2020. Θα σας εξυπηρετήσω όμως εκεί όπου χρειάζεται, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει ότι θα εργάζομαι τα βράδια ή τα Σαββατοκύριακα.

Εφορία: αναστολή πληρωμών

Έχει συσταθεί ένας ειδικός κανονισμός για τις πληρωμές των:

  • Φόρο εισοδήματος
  • Φόρο επί μισθοδοσίας
  • Φόρο κύκλου εργασιών
  • Φόρο εταιρειών

Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί μαζί και μια «βεβαίωση τρίτου εμπειρογνώμονα», εντός 4 εβδομάδων από την ημέρα υποβολής της αίτησης αναστολής. 

Πληρώ τις απαιτήσεις για να μπορώ να συντάσσω βεβαιώσεις εμπειρογνώμονα. 

Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε: Στην περίπτωση που θέλετε να ζητήσετε αναστολή για κάποια από τα παραπάνω, μπορείτε να μου στείλετε ένα email και ένα σκαν της επιβολής φόρου. 

Πηγή: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/16/belastingdienst-geeft-uitleg-over-verzoek-uitstel-van-betaling/

Εφορία: παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2019

ΜΠΟΡΩ να ζητήσω παράταση για την υποβολή των δηλώσεων σας φορολογίας εισοδήματος για το 2019 και για τη δήλωση φόρου εταιρειών 2019.

ΔΕΝ μπορώ να ζητήσω παράταση για τις δηλώσεις φόρου κύκλου εργασιών και φόρου επί της μισθοδοσίας. 

Για αυτά τα δύο είδη φόρων θα υποβάλλω τη δήλωση εντός προθεσμίας και θα ζητήσω έγκαιρα παράταση πληρωμής όπως προανέφερα. 

Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς: εάν επιθυμείτε παράταση για τον φόρο εταιρειών (VPB) 2019 ή για την φορολογία εισοδήματος 2019: στείλτε στο γραφείο μου ένα email πριν την 1η Απριλίου 2020 με το αίτημα παράτασης.

Επιχειρηματίες με προσωπικό μισθωτούς.

Στην περίπτωση που κάποιος επιχειρηματίας αναμένει να έχει απώλεια εσόδων (το ελάχιστο 20%) μπορεί να κάνει αίτηση στο UWV για μια συνεισφορά στο μισθολογικό κόστος για περίοδο τριών μηνών (με το μέγιστο 90% των μισθών, ανάλογα με την απώλεια εσόδων). Το UWV θα χορηγήσει μια προκαταβολή του 80% από την συνεισφορά που έχει αιτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να πληρώνουν το προσωπικό τους.

Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς: Επικοινωνήστε με το UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx και το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης SZW: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid

Πηγή: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς μισθωτό προσωπικό

Η κυβέρνηση ορίζει ένα προσωρινό, ευνοϊκότερο καθεστώς για να στηρίξει τους επιχειρηματίες, εκ των οποίων και ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους. Η ρύθμιση αυτή διεκπεραιώνεται από τους Δήμους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν για την περίοδο των τριών μηνών, μέσω ταχείας διαδικασίας, να λάβουν πρόσθετη εισοδηματική στήριξη. Αυτή η στήριξη έχει σκοπό να συμπληρώσει τα έσοδα έως το ελάχιστο κοινωνικό όριο και δεν χρειάζεται να επιστραφεί. Στην εν λόγω ρύθμιση έκτακτης βοήθειας για ελεύθερους επαγγελματίες δεν γίνεται έλεγχος της συζυγικής ή της περιουσιακής κατάστασης. Η στήριξη αυτού του προσωρινού μέτρου είναι επίσης δυνατή με τη μορφή δανείου για λειτουργικό κεφάλαιο, με μειωμένο επιτόκιο.

  • Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται εντός 4 εβδομάδων και για την μέγιστη περίοδο των 3 μηνών εισοδηματική στήριξη για βοήθημα διαβίωσης.
  • Το ύψος της εισοδηματικής στήριξης εξαρτάται από τα έσοδα και την κατάσταση του νοικοκυριού της οικογένειας κατά το μέγιστο περίπου € 1500 τον μήνα (καθαρό ποσό). 
  • Η συνοπτική αυτή διαδικασία ισχύει για αιτήσεις για κάποιο δάνειο για λειτουργικό κεφάλαιο έως το μέγιστο ποσό ύψους € 10.157,-.
  • Η εισοδηματική στήριξη για βοήθημα διαβίωσης χορηγείται έτσι ώστε ο επιχειρηματίες γνωρίζει σίγουρα ότι δεν χρειάζεται να το επιστρέψει αργότερα. Στην εν λόγω ρύθμιση δεν γίνεται λόγος για έλεγχο συζυγικής ή περιουσιακής κατάστασης.

 

Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς: επικοινωνήστε με τον Δήμο σας και ζητήστε το τμήμα BBZ (Ειδική Κρατική Βοήθεια Ελεύθερων Επαγγελματιών). 

 

Πηγή: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

Πιστώσεις επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη λήψη τραπεζικών δανείων και τραπεζικών εγγυήσεων, μπορούν να κάνουν χρήση της Ρύθμισης Εγγυήσεως για Χρηματοδότηση Επιχειρηματιών – Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Η κυβέρνηση προτείνει να αυξηθεί το ανώτατο όριο εγγύησης για το GO από 400 εκατομμύρια σε 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. Με τη ρύθμιση GO η EZK βοηθάει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις με τη βοήθεια της 50% εγγύησης σε τραπεζικά δάνεια και τραπεζικές εγγυήσεις, (ελάχιστο 1,5 εκατομμύριο – μέγιστο 50 εκατομμύρια Ευρώ για κάθε επιχείρηση). Το μέγιστο για κάθε επιχείρηση διευρύνεται προσωρινά σε 150 εκατομμύρια Ευρώ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να χορηγήσει όλον τον χώρο που χρειάζεται για τις εγγυήσεις.

Πηγή: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter