Volgend jaar gewoon weer met Drachmes betalen op in Griekenland (15-01-2013)

In mijn vorige column heb ik betoogd dat Griekenland of uit de EURO moet of dat er een kwijtschelding moet plaatsvinden van het grootste deel van de schulden of simpelweg van alle schulden.

Mijn dochter van 12 – die dagelijks verplicht het nieuws moet volgen - stelt me iedere keer maar lastige vragen over Griekenland en de financiën ervan. Dat is niet eenvoudig uit te leggen. Ik ga u in deze column toch in eenvoudige taal proberen uit te leggen waarom en wanneer ik denk dat Griekenland de eurozone gaat verlaten. Ik ga u ook proberen uit leggen waarom ik er stellig van overtuigd ben dat dit moet gebeuren en ga dat onderbouwen met enkele glasharde cijfers en enkele eenvoudige voorbeelden.

Inkomen versus schulden van Griekenland

De Grieken verdienen op dit moment ongeveer samen 211 miljard EURO. Voor de berekening van dit inkomen zijn allerlei formules, waar ik u verder niet mee lastig ga vallen. Dit bedrag is een optelsom van wat de werkende Grieken verdien, produceren en exporteren. Dit inkomen is op dit moment natuurlijk aardig aan het kelderen omdat de werkloosheid op dit moment al bijna de 25% heeft bereikt in Griekenland.

Griekenland heeft 2 grote geldleningen gekregen van de Trojka en een aanzienlijke kwijtschelding van haar schulden. De Trojka – is een Russisch woord dat feitelijk drie betekent – bestaande uit de Europese Commissie (EU), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Deze drie “partijen” beslissen samen over de voortgang van de noodsteun die Griekenland ontvangt. Duitsland ontbreekt in dit rijtje, want zij maken deel uit van de EU, en de stem van Duitsland zit dus feitelijk in de stem van de EU.

In april 2010 heeft Griekenland een bedrag van 110 miljard EURO en in juli 2011 een bedrag van 130 miljard EURO toegezegd gekregen van de Trojka. Dit geld ontvangt de Griekse regering in termijnen. De totale schuld van Griekenland aan de Trojka bedraagt dus 240 miljard EURO. De schuld van Griekenland is meer dan 114% van het totale jaarinkomen van de Grieken. Het geld van de Trojka krijgt Griekenland echter in verschillende termijnen mitsdien er aan allerlei voorwaarden wordt voldaan – eens in de 3 maanden wordt dat getoetst - zoals het ambtenaren apparaat laten slinken, belastingen verhogen en het privatiseren van staatsbedrijven.

Deze 240 miljard euro moeten natuurlijk terugbetaald worden, maar voor het zover is, moeten de Grieken natuurlijk rente betalen over de schuld. Laten we voor het gemak er maar even van uitgaan dat de rente 4% per jaar is, wat neerkomt op bijna 10 miljard EURO rente per jaar. Of met andere woorden: Europa verdient jaarlijks dus 10 miljard EURO aan Griekenland aan rente inkomsten. De schuld blijft gewoon 240 miljard EURO en uit allerlei ingewikkelde berekeningen is zelfs gebleken dat Griekenland boven op die 240 miljard EURO nog meer geld moet gaan lenen in 2015. Er is dus geen enkele sprake van enige donaties of schenkingen, maar evenmin is het duidelijk hoe en wanneer er wordt afgelost op de 240 miljard euro schuld.

Er zijn natuurlijk oplossingen om aan bovenstaande cijfers te gaan sleutelen. En dat kan op twee manieren: Verhoog je inkomen of verlaag je schulden. Om met de eerste te beginnen, om je inkomen te kunnen verhogen moet je meer kunnen werken, produceren en ook exporteren. Dat zal niet mee gaan vallen. Grote multinationals beginnen zich terug te trekken uit Griekenland in plaats van geld te investeren – nieuwe bedrijven willen helemaal niet investeren in Griekenland - om de eenvoudige reden dat ze niet mee willen worden gesleurd in het aanstaande faillissement van Griekenland, en kiezen dus eieren voor hun geld. Een gevolg hiervan is dat er juist meer werklozen ontstaan in plaats van minder en dat het inkomen – jaarlijks 211 miljard euro - dus afneemt in plaats van toeneemt.

Verlaag je schulden dan maar zou ik zeggen en dat is precies wat ik bedoel. Europa moet schulden gaan kwijtschelden om Griekenland nog een kans te geven om over 20 - 30 jaar een enigszins concurrerende economie te worden. 240 miljard euro schuld. Ik zal het even uitschrijven: 240.000.000.000. Maar er is nog meer…………

De Griekse overheidsschuld

Elke regering heeft een huishoudboekje. Jaarlijks moet een regering een optelsom maken van de overheidsinkomsten en de uitgaven. Als er meer uitgaven zijn dan inkomsten dan noemt men dit het begrotingstekort. Ooit hebben de EU landen afgesproken dat de schuld van de eigen overheid niet hoger mag zijn dan 3% van de eigen begroting. Met andere woorden: Als de Griekse staat 300 miljard EURO uitgeeft aan overheidsuitgaven, dan mag de schuld niet hoger zijn dan 309 miljard EURO. De Griekse overheid betaalt hiervan bijvoorbeeld de ambtenaren en de sociale voorzieningen, voor zover die er nog zijn in Griekenland. Een mission impossible voor de Griekse overheid als u de cijfers hierna leest. Om u uit de droom te helpen: Griekenland gaat in dit tempo over 2 maanden een begrotingstekort presenteren van 175%. De Griekse overheid geeft dus in 2012 aan overheidsuitgaven 300 miljard EURO uit en heeft daar tegenover een schuld staan van 525 miljard EURO, 222 miljard euro teveel. Deze schuld moet worden in 8 jaar worden afgebouwd naar een begrotingstekort van 120%.

Conclusie

We weten nu dus dat Griekenland aan Europa 240 miljard euro verschuldigd is - en hoe die 240 miljard euro ooit worden terugbetaald weet ook niemand. Dat hier jaarlijks ongeveer 10 miljard euro aan rente bijkomt en dat de Griekse overheid nog eens 130 miljard euro moet bezuinigen in 8 jaren. De overheid leent dit geld op de obligatiemarkten en betaalt hier ook nog eens 17% rentevergoeding over. En dit alles op een bevolkingsgroep van 11 miljoen Grieken met een jaarinkomen van 211 miljard euro. Wie dit bedacht heeft weet eigenlijk al vooraf dat het niet uitvoerbaar is. Want dit gaat over de ruggen van de Griekse bevolking.

Drachme

Er zijn drie duidelijke signalen waarom ik denk dat Griekenland snel naar de Drachme gaat. Doordat de Trojka hamert op nog meer salarisverlagingen en verlaging van het minimumloon weten zij al lang dat Griekenland uit de EURO gaat. Ze weten alleen nog niet wanneer. Men probeert de inkomens in Griekenland nu al op het niveau te brengen van de Drachme. Men redeneert dat burgers nu al beter kunnen wennen aan een lager inkomen.

Het tweede signaal is dat zowel Merkel als Lagarde op nog eens twee jaar uitstel gaan vragen terwijl ze vooraf al weten dat de EU kiezers, aanhangers en bondgenoten hiermee niet gaan instemmen. Als u het recente nieuws leest, dan weet niemand op dit moment of Griekenland die 2 jaar uitstel gaat krijgen. Gezien bovenstaande cijfers is het ook nog eens niet onaannemelijk dat Griekenland naast die 240 miljard euro zomaar nog meer geld nodig zal hebben in 2015. Hier komt dan ook wel de uitdrukking vandaan dat het inderdaad een bodemloze put wordt.

Op 6 november 2012 vinden de Amerikaanse verkiezingen plaats. Omdat dit wereldwijd een belangrijke gebeurtenis is, die invloed heeft op de financiele markten, wacht men keurig netjes de verkiezingsuitslag af om vervolgens Griekenland in een gecontroleerde exit de Euro te laten verlaten. Gebeurt het niet in november 2012, dan zal het bij de volgende termijnbetaling zijn in 2013, die Griekenland niet gaat krijgen. Immers, de banken en de EU landen zijn er al op voorbereid en weten dat het veel goedkoper is om er nu mee te stoppen en het verlies op de koop toe te nemen, dan alsmaar geld te pompen in een failliet land. De EU lijdt 300 miljard euro verlies, wat een schijntje is als u weet dat er 1.7 triljoen euro omgaat in de EU.

En het 3e signaal: Achter de schermen wordt er een soort dubbele agenda bijgehouden tussen Griekenland en de Trojka over de voortgang ervan – de ene helft bevestigt wel dat Griekenland 2 jaar uitstel krijgt, de andere helft niet - en wellicht is het u al opgevallen dat ik deze week zelfs een foto heb geplaatst op Griekseagenda.nl van een monetaire installatie ergens in Griekenland.

Wat dat is? Een fabriek die in het geheim Griekse Drachmes produceert.

Artikel geschreven op persoonlijke titel van Giannis Garlemos

Webmaster Griekseagenda.nl – economie en internet journalist

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter