Middeling

Bij middeling telt ik de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt ik daarna door 3. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen - berekent ik per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kunt ik een belastingteruggaaf voor u aanvragen. U komt voor een belastingteruggaaf in aanmerking als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak').
  • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
  • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Twijfelt u aan de onherroepelijkheid van een aanslag? Neem dan contact op met de Belastingadvieskantoor Brabant.
  • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug.

 

Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan stellen ik uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0.

U bent buitenlands belastingplichtige

Bent u buitenlands belastingplichtige? Dan mag ik de middelingsregeling gebruiken als u 90% of meer van uw totale inkomen (het wereldinkomen) in Nederland verdient.

Denkt u in aanmerking te komen om te middelen? U kunt me bereiken op 06-47165290 of u stuurt een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter