19/03/2020 financieel ondernemers steun pakket informatie HIER i.v.m. corona

Door de Corona crisis is er een ondernemers ondersteuningspakket door de overheid opgesteld. Ik zal u hierna kort weergeven wat uw mogelijkheden zijn. 

Ik wil u hierbij vermelden dat dit een enorme extra werkdruk oplevert voor mijn kantoor omdat ik op dit moment particuliere belastingaangiften invul. Die moeten voor 1 april 2020 ingediend worden.

Vanaf 1 april 2020 dienen de BTW aangiften van Q1-2020 ingediend worden voor 31 mei 2020. Ik zal u echter van dienst zijn daar waar nodig, desnoods door ’s nachts en in de weekends door te werken.

Belastingdienst: uitstel van betaling

Er wordt bijzonder uitstel van betaling verleend voor:

  • Inkomstenbelasting
  • Loonbelasting
  • Omzetbelasting
  • Vennootschapsbelasting

Hierbij dient een “derde deskundige verklaring” te worden bijgevoegd, binnen 4 weken nadat het uitstelverzoek is ingediend. 

Ik voldoe aan de eisen om een deskundige verklaring op te maken. 

Uw actiepunt: Indien u uitstel wenst voor een van voornoemde aanslagen: stuur mij per mail een scan van de aanslag. 

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/16/belastingdienst-geeft-uitleg-over-verzoek-uitstel-van-betaling/

Belastingdienst: uitstel van het doen van aangifte 2019

Ik kan WEL uitstel aanvragen voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019 en aangifte vennootschapsbelasting 2019 

Ik kan GEEN uitstel aanvragen voor het doen van aangifte voor de omzetbelasting en loonbelasting. 

Voor deze twee belastingsoorten dien ik de aangiften tijdig in en vraag uitstel van betaling aan zoals hierboven vermeld. 

Uw actiepunt: wenst u uitstel voor de VPB 2019 of voor de aangifte inkomstenbelasting 2019: stuur een mail voor 1 april 2020 met het verzoek tot uitstel aanvragen door mijn kantoor.

Ondernemer met personeel in loondienst.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Uw actiepunt: Neem contact op met het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx en het ministerie van SZW: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid

bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

ZZP-ondernemers zonder personeel in dienst

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1500 per maand (netto). 
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

 

Uw actiepunt: neem contact op met uw gemeente en vraag naar de afdeling BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). 

 

bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

bedrijfskredieten

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Contactgegevens

Belastingadvieskantoor Brabant

Spaansehoekstraat 6

5035 GK Tilburg

Tel: 06-47165290 (from abroad: +31647165290)

mail: Belasting@planet.nl 

Facebook

Instagram

Twitter